Tag Archive: Anadolu


porsuk

Ege Havzası Üniversitesi Odyssey7 Gemisi Kampüsü

Arkeoloji Bölümü – Uygarlık Tarihi 102

3001-3002 dönemi final sınavı

Öğrencinin adı ve soyadı: Deniz Luvi

Soru: İnsanlığın karanlık çağlarını karşılaştırmalı olarak yorumlayınız. Okumaya devam et

Reklamlar

On the road: The Central Anatolia

Ben susayım, fotoğraflarım yolculuğu anlatsın… / I’ll keep silent, and let my photos tell the journey…

Instagram: @caglaoztek

Soğuk / Cold – Sivas

Okumaya devam et

ebuilizAnadolu, uygarlıkların, devletlerin ve nesilden nesle aktarılan bilginin ve kültürün kolaylıkla yeşerdiği toprakların alabildiğine uzandığı bir ülke. İran’ın Batı Azerbaycan tarafında, Hoy kasabasında, 1171’de bir Türkmen ailesine doğan Mahmud bin Ahmed, 1206’da Anadolu yollarına düştüğünde bunun farkındaydı muhtemelen. Daha sonraları Ahi Evran-ı Veli olarak anılacak bu adam, ölümünden sonra bile asırlarca ayakta kalacak bir sistemin, Ahilik’in tohumlarını atarken ne yaptığını belli ki gayet iyi biliyordu. Bu esnaf ve zanaatkarlık kurumunun kurallarını kesin çizgilerle çizmiş, merkezini de Kırşehir’e oturtmuştu ama bu toprakların her köşesinde etkili olmasını da sağlamıştı. Okumaya devam et

Artemis ve Apollon, Niobe'nin ölümü

Artemis ve Apollon, Niobe’nin ölümü

“Apollon ya da Artemis’in okuyla ölmek ansızın tatlı bir ölüme kavuşmak anlamına gelir.”

Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü Okumaya devam et

Priene'deki bouleuterion; İon Birliği'nin toplandığı meclis ortamı...

Priene’deki bouleuterion; İon Birliği’nin toplandığı meclis ortamı…

Tarihçi Herodotos’un (MÖ 484 – MÖ 425) İonia halkına pek de muhabbet beslemediği izlenimi edindim. Faydasını defalarca kanıtlamış bu Halikarnassoslu’nun İonialılar’a karşı hislerini açıklayacak muhtemelen kendince iyi nedenleri vardı. Tarafgirliğine ket vurmayı çoğunlukla başardığı da ardılı tarihçiler tarafından fark edilmiş ve dile getirilmiş ama Heredot Tarihi diye bilinen kitabının bir yerinde, tam da İon İsyanı’na ilişkin bir bölümünde “yaşamın herhangi bir bölümünde İonialılar hakkında söylenecek hemen hiçbir iyi sözü” olmadığını yazmadan edememiş. (Eh benim var…) Okumaya devam et

Eski Foça

Eski Foça

Hep gözüm üstündeydi… Luwiler sana Pa-uwa-ke derdi; sulak yer anlamında. Sonradan gelenlerin dili dönmedi de Phokaa deyiverdiler… Sonra da arkasına yurt ekini koydular, oldun Phokaia…

Okumaya devam et