Category: Öğrencilik dönemi eserleri


The main entrance of the Marble Mansion

The main entrance of the Marble Mansion

The Marble Mansion of Mahmut Muhtar Pasha

I first met her in 1982. She was already old at that time; she was a lady of mature years. Her 122 years old marble body was strong. Her strength seemed to be derived from thousands of girls’ life energy that has been flowing through her veins. Back then we have been calling her “The Mansion”. Yet some decades later, I would learn her real name: “The Marble Mansion of Mahmut Muhtar Pasha”. And some more decade later I would dig her story…

Today the Marble Mansion, whose property that lays between Moda Street and the seashore in Istanbul’s Kadikoy side, and whose large garden decorated with old pine trees gives a fresh breath to people of neighborhood, is commonly known as Mahmut Muhtar Pasha’s mansion. However her former owner was Dimitri Velademi of Greek origin who sold her to Pasha’s wife Princess Nimetullah Hanim in 1897. The documents show that her construction took ten years (1860-1870). It was the rise of Neoclassicism. Okumaya devam et

Reklamlar

ebuilizAnadolu, uygarlıkların, devletlerin ve nesilden nesle aktarılan bilginin ve kültürün kolaylıkla yeşerdiği toprakların alabildiğine uzandığı bir ülke. İran’ın Batı Azerbaycan tarafında, Hoy kasabasında, 1171’de bir Türkmen ailesine doğan Mahmud bin Ahmed, 1206’da Anadolu yollarına düştüğünde bunun farkındaydı muhtemelen. Daha sonraları Ahi Evran-ı Veli olarak anılacak bu adam, ölümünden sonra bile asırlarca ayakta kalacak bir sistemin, Ahilik’in tohumlarını atarken ne yaptığını belli ki gayet iyi biliyordu. Bu esnaf ve zanaatkarlık kurumunun kurallarını kesin çizgilerle çizmiş, merkezini de Kırşehir’e oturtmuştu ama bu toprakların her köşesinde etkili olmasını da sağlamıştı. Okumaya devam et

Artemis ve Apollon, Niobe'nin ölümü

Artemis ve Apollon, Niobe’nin ölümü

“Apollon ya da Artemis’in okuyla ölmek ansızın tatlı bir ölüme kavuşmak anlamına gelir.”

Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü Okumaya devam et

Priene'deki bouleuterion; İon Birliği'nin toplandığı meclis ortamı...

Priene’deki bouleuterion; İon Birliği’nin toplandığı meclis ortamı…

Tarihçi Herodotos’un (MÖ 484 – MÖ 425) İonia halkına pek de muhabbet beslemediği izlenimi edindim. Faydasını defalarca kanıtlamış bu Halikarnassoslu’nun İonialılar’a karşı hislerini açıklayacak muhtemelen kendince iyi nedenleri vardı. Tarafgirliğine ket vurmayı çoğunlukla başardığı da ardılı tarihçiler tarafından fark edilmiş ve dile getirilmiş ama Heredot Tarihi diye bilinen kitabının bir yerinde, tam da İon İsyanı’na ilişkin bir bölümünde “yaşamın herhangi bir bölümünde İonialılar hakkında söylenecek hemen hiçbir iyi sözü” olmadığını yazmadan edememiş. (Eh benim var…) Okumaya devam et

Eski Foça

Eski Foça

Hep gözüm üstündeydi… Luwiler sana Pa-uwa-ke derdi; sulak yer anlamında. Sonradan gelenlerin dili dönmedi de Phokaa deyiverdiler… Sonra da arkasına yurt ekini koydular, oldun Phokaia…

Okumaya devam et

Hacılar, M.Ö. 6000

Hacılar, M.Ö. 6000

Anlayacağınız dilden, uydurduğunuz yazıyla, 21. yüzyılda kullandığınız kavramlarla ve tercih ettiğiniz takvime bağlı kalarak anlatacağım. Öyküm uzun (7500 küsur yıllık), ama belli ki sizinle zaman algımız ve zamanı kullanma biçimimiz de tutmuyor; bu nedenle kısa (tam tamına tek sayfada) keseceğim…

Okumaya devam et

images

Ana Tanrıça, Çatalhöyük

İnsanlığın, yerküreninkine oranla kısa geçmişi hakkındaki bilgileri sınırlı ve tartışmalı olabilir. Benim elimdeyse o kadarı bile yok. Yine de 10 bin küsur yıl öncesine baktığımda karşıma çıkan resmi, sırf bir tür zihin jimnastiği olsun diye, yorumlamakta bir beis görmüyorum. Nihayetinde “aileden biriyim” ve MÖ kodlu tarihlerde yaşamış akrabalarım hakkında bir çift söz hakkım olsun…

Temkinli bir şekilde söylemeye çalıştığım şöyle bir şey: Neolitik çağda kadınlar bilimsel devrimlere imza atmış, sonraki dönemlerde de erkekler bu bilginin uygar dünyaya yayılmasına vesile olmuş olabilir…

Okumaya devam et